Derzsi Ákos
Derzsi Ákos
szenátori honlapja
2018.09.23

„Fekete vasárnap”: emlékezés a gyantai mártírokra

„Az istentisztelet lényege, hogy abban a szeretetközösségben, amit az Úr Jézus hozott létre,aszeretet úgy működik, amint az Atya szerette a Fiút és a Fiú minket.” Szomorú eseményre,agyantai vérengzés áldozataira emlékeztek múlt vasárnap a településen.

Tizennyolc éve rendszeresen emlékezünk a gyantai vérengzés 48 áldozatára. Méltó megemlékezéseinken prédikáltak püspökök és esperesek, felszólaltak politikusok és közéleti szereplők, szerepeltek művészek. Mindenkit megindított a drámai esemény: 1944 szeptemberében Gyantán ártatlanul életét oltották gyermekeknek, asszonyoknak és férfiaknak, csak azért, mert magyarok és reformátusok voltak. Én, mint a gyantai gyülekezet lelkipásztora, úgy érzem, hogy ez egy kiemelkedő esemény a gyülekezet életében.  Úgy gondolom, erre az istentiszteleti alkalomra nem személyes meghívásra jönnek a hívek vagy a meghívottak, hiszen ide a Lélek hív mindnyájunkat, ezért erre az ünnepre is felhívást intéztem a Bihari Naplóban. Politikai pártok képviselői is a sajtóból értesülnek az eseményről, s akik fontosnak tartják, azok megtisztelnek jelenlétükkel. Cselekedni kell Nagyon hamar válaszolt Isten imádságomra, amikor azt kérdeztem tőle, miről prédikáljak e jeles alkalmunkon. A János 16, 1–4. igét helyezte szívemre.

Cselekedni kell! Egymásért, a közösségért! Úgy, ahogy Medra Kuki néni tette (özv. Ciobotariu Edit), rendbe hozta a gátat sok gyantai önkéntes segítségével. Mártírok névsora Imádság és a hirdetések után köszöntöttük Medra Annát és családját, a Tibor Ernő Galéria jelen levő művészeit, Pocsaly Zoltán margittai polgármestert, Derzsi Ákos szenátort és Gavrucza Tibor ny. esperest, korábbi gyantai lelkészt. Következett a legszívbemarkolóbb mozzanat, amikor a gyantai fiatalok felolvastákamártírok névsorát. Ez alatt megkondultak a harangok és a gyülekezet állva tisztelgett emlékük előtt. Ezután a gyülekezet fiataljai vallásos énekes műsorral szolgáltak, a gyülekezetünk nagy örömére. A záró ének és áldás után mindnyájan kivonultunk a templom előtti emlékműhöz. Derzsi Ákos szenátor köszöntő beszédének üzenete, hogy a jelenben is sokat szenved a kisebbségben élő magyarság, és azok az igazi hősök, akik helytállnak itthon ma is. Gavrucza Tibor ny. esperes arról értekezett, hogy amikor ő a 80-as években gyantai lelkipásztor volt, noha közeli kapcsolata volt az áldozatok hozzátartozóival, erről neki sokáig nem beszéltek, de most jó volt együtt emlékezni ebben a szeretetközösségben. A koszorúzást követően egy kellemes hangulatú szeretetvendégségre hívtuk a gyülekezetet.

Forrás: Bihari napló