Derzsi Ákos
Derzsi Ákos
szenátori honlapja
2018.01.21

Magyar kultúránkhoz hűséges az írni-olvasni szerető ember

Magyar kultúránkhoz hűséges az írni-olvasni szerető ember

A Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség a korábbi évek gyakorlatához híven idén is megemlékezett a Magyar Kultúra Napjáról az ünnephez legközelebb eső vasárnapon. A délelőtt 11 órakor kezdődött istentiszteleten Kerekes József lelkipásztor hirdette Isten megtartó és örök érvényű igéjét Péter apostol első levele 1. részének 10-11- 12. versei alapján.

Minden szolgálat áldását a szolgálathoz való hűség adja meg. Magyar kultúránkhoz hűséges az írni-olvasni szerető ember, az egyházhoz pedig az igére odafigyelő gyülekezeti tag. A hűség az, amit megáld az Isten, hogy a szolgálat végén létrejöjjön a kultúra, az egyház, a közösség, vagy valami, amelyen rajta van az Ő áldása – fogalmazott a lelkész. Az igehirdetés után Derzsi Ákos RMDSZ-es szenátor könyvkiadói minőségében mutatott be néhány olyan nyomtatott és e-könyvet, naptárat, melyek az Europrint gondozásában jelentek meg az elmúlt időszakban. Az ünnepi alkalmat Pop György kántor orgonajátéka teljesítette ki, aki több darabbal is készül e jeles eseményre.

Forrás: Bihari Napló, 2018. január 22.