Derzsi Ákos
Derzsi Ákos
szenátori honlapja
2017.11.15

Új magyar óvoda épül Köröstárkányban

„A vár ereje nem a kövekben, hanem az emberi szívekben van.” November 15-én, szerdán, késő őszi hangulatban szólt a délelőtti gyülekező a köröstárkányi református templomban.

Rendhagyó, de annál magasztosabb istentiszteletre kerülhetett sor a településen. E fontos nap lebonyolításán, a templomi gyülekező után, nemcsak fontos egyházi és világi személyiségek vettek részt, hanem rengeteg kicsiny gyermek is, szüleik, nagyszüleik kíséretében. Az istentiszteleten igét hirdetett Dénes István, a Bihari Egyházmegye esperese, majd Sebestyén László Ede helyi lelkipásztor mutatta be a vendégeket, környékbeli lelkipásztorokat, élükön főtisztelendő Csűry Istvánnal, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökével, továbbá dr. Grezsa István kormánybiztost, Magyarország kormányának képviseletében, Csulák Péter vezető konzult, a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus képviseleté- ben, és Derzsi Ákos Bihar megyei RMDSZ-es szenátort. Időkapszula A helyi református kó- rus rövid szolgálata után Grezsa István kormánybiztos és Csűry István püspök az esemény súlyát és fontosságát emelte ki, majd az esemény a tulajdonképpeni helyszínen, a „régi” óvoda udvarán folytatódott, ahol a létező épületeket már szakaszosan felújították. Az udvaron már elő volt készítve az „alapkő”, melybe az utókor számá- ra egy időkapszula került elhelyezésre, Mikló Ernő helyi RMDSZ-elnök gondozásában, több fontos ténydokumentummal. A megjelentekkel Csulák Péter vezető konzul osztotta meg az eseményhez fűződő gondolatait, majd Derzsi Ákos szenátor szólalt fel.

Forrás: Bihari Napló, 2017.11.20