Derzsi Ákos
Derzsi Ákos
senator
30.06.2020

Activitatea IRDO reglementată în conformitate cu recomandările UE

Activitatea IRDO reglementată în conformitate cu recomandările UE
Senatorii au dat vot favorabil în unanimitate, marţi, propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO)

Importanța rolului asumat de Instituțiile Naționale pentru promovarea şi protecția drepturilor omului la nivel național şi internațional şi exercitarea în acord cu standardele impuse de Principiile de la Paris a fost subliniată de organismele ONU (inclusiv Adunarea Generală şi Consiliul pentru Drepturile Omului). De asemenea, structurile în care este membru Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI) şi Rețeaua Europeană de Instituții Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) au făcut recomandări privind alinierea la Principiile de Ia Paris, în scopul recunoaşterii şi consolidării rolului asumat de Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului în asigurarea aplicării standardelor internaționale în materie.

Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului trebuie să fie mandatate prin lege cu exercitarea de funcții specifice în domeniul promovării şi protecței drepturilor omului astfel încât mandatul acestora să fie cât mai clar şi "cât mai extins posibi". Funcliile de promovare au ca scop crearea unei societăli în care drepturile omului să fie mai bine înlelese şi respectate. Funcțiile de protecție au rolul de a preveni încălcările drepturilor omului şi de a permite intervenția directă în situația în care s-au produs încălcări efective ale drepturilor omului.

Având în vedere dinamica relaţiilor sociale şi luând în considerare recomandările organismelor internaţionale referitoare la clarificarea mandatului şi eficientizarea activităţii IRDO, s-a propus modificarea şi completarea Legii nr. 9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. A declarat senatorul Derzsi Akos, președintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi