Derzsi Ákos
Derzsi Ákos
szenátori honlapja
2020.01.23

„Az európai egység megálmodói és megvalósítói kereszténydemokraták voltak”

„Az európai egység megálmodói és megvalósítói kereszténydemokraták voltak”
Derzsi Ákos, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom alelnöke, RMDSZ-es szenátor nyilatkozott a Bihari Naplónak az RMKDM-ről, valamint a Kultika nevű projektről. Jelen pillanatban a legnagyobb európai párt az Európai Néppárt, melyet kereszténydemokrata pártok hoztak létre 1976-ban – hangsúlyozta.

– Mit kell tudni a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomról, milyen küldetéssel jot létre, kik a tagjai?

– A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt (RMKDP) 1990 márciusában jött létre, majd 1999 júniusában mozgalommá alakult. Keresztény elvek szerint élni és azok mentén politizálni – ez volt a kezdetektől fogva és maradt a mai napig az alapelve. Hiszünk a személyközpontúságban, a parlamentáris rendszerben, a szubszidiaritás elvében, a család meghatározó szerepében, valamint az emberi méltóság fontosságában. A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom az RMDSZ legrégebbi platformja, alapjában véve egyidősek. Önállóan dolgozunk és döntünk, de céljaink közösek, éspedig a közjót szolgálni.

– Milyen kapcsolatot ápolnak a hasonló értékrendű pártokkal, mozgalmakkal, gondolok itt elsősorban a KDNP-re, illetve a CDU-ra?

– Az európai egység megálmodói és megvalósítói kereszténydemokraták voltak. Jelen pillanatban a legnagyobb európai párt az Európai Néppárt, melyet kereszténydemokrata partook hoztak létre 1976-ban. Erdélyben a mozgalom, amint már mondottam, 1990-ben jött létre és folyamatosan kapcsolatban állunk a Centrista Demokrata Internacionálé tagjaival, világszerte több mint kilencven szervezettel, a CDU-val és természetesen a KDNP-vel is.

– Mi a véleménye Orbán Viktor miniszterelnök azon kijelentéséről, miszerint Magyarország mára egy kereszténydemokrata állam lett, mely a kereszténydemokrácia és nem a liberalizmus talaján áll?

– Nincs ebben semmi meglepő. A magyar alkotmány is elismeri a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Ez egy több mint ezeréves örökség. Egyetértek azon kijelentéssel, hogy Európát csak az mentheti meg, ha visszatalál valódi értékeinek forrásához, keresztény identitásához.

– Mennyire van veszélyben napjainkban a keresztény hit, illetve a kereszténydemokrácia maga?

– Az látszik, hogy Európa nyugati fele éppen elhagyni készül a keresztény értékeket, előnyben részesítik az iszlám vallást, templomokat zárnak be, gerjesztik a negatív üzeneteket, hogy az emberek összetévesszék a hitet, a vallást az egyházzal mint intézménnyel. Azt gondolom, hogy ebben a változó világban, ahol tudatosan és felelősséggel kell irányítanunk életünket, komolyan kell vennünk az európai integráció szülőatyja, Robert Schuman aggodalmas figyelmeztetését: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”.

– Milyen céllal indult a Kultika, milyen gyakran jelenik meg, kik a szerzők, hol lehet hozzájutni?

– A Kultika egy hosszú távú projekt, melynek kifutását több évre terveztük. Alapvető célja, hogy visszahozza a közbeszédbe a keresztény erkölcs és életforma alapvető gondolatait. Legfőképp azt, hogy ez a dolog túlmutat a napi politikán, hogy nem bűn, nem szégyen arról beszélni, s hogy bármi is történt az elmúlt soksok évtizedben, kultúránk, erkölcsünk a világ eme részén gyökereiben még mindig keresztény. Fellelhető mindennapjainkban, csupán észre kell vennünk, s fel kell vállalnunk. Fórumok, előadások, különböző rendezvények segítségével és szakemberek, közösségi vezetők, valamint őszintén nyilatkozó személyek hozzájárulásával szeretnénk válaszokat kapni arra, hogy vesztesei, túlélői, vagy nyertesei leszünk egy változó világnak? Ami a lapot illeti, a KULTIKA keresztény gondolkodást, szemléletet sugárzó folyóirat. A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom negyedévenként megjelenő lapja. Előfizethető a Nagyváradon, a Szilágyi Dezső (Moscovei) utca 7. szám alatt lévő szerkesztőségben, vagy az mkdmozgalom@ gmail.com címen.

Forrás: Bihari Napló, 23,01,2020