Derzsi Ákos
Derzsi Ákos
szenátori honlapja
2019.03.08

Az állam nincs felkészülve egy elöregedő társadalomra

Az állam nincs felkészülve egy elöregedő társadalomra
A Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom a közéletbe a nagyszántói idősek otthonán keresztül lépett be, egy csendes február végi vasárnapon. Az esemény egy kis édességről, néhány dalról, pár percnyi mosolyról szólt. De talán többről is.

Bár a mozgalom felvezető interjújában, mely alig pár hete jelent meg a Bihari Napló hasábjain, a család volt a középpontban, indításnak egy idősek otthonában szervezett esemény egyszerre volt elgondolkodtató és egyes pillanataiban megrázó. Persze az is lehet, hogy Derzsi Ákos, a mozgalom elnöke picit árnyaltabban látja a dolgokat.

– Aki nem járatos ilyen környezetben, nincs hozzátartozója idősek otthonában, vagy tán azt hiszi, hogy mindig életerős lesz és nem szorul segítségre idősebb korában, annak valóban megrázó és elgondolkodtató a látvány. Véleményem szerint, ha többen leszünk, akik ezen elgondolkodunk, tehetünk annak érdekében, hogy ezek az emberek méltósággal tudják megélni idős napjaikat, és a mindenkori kormányok felelősséget érezzenek irántuk, közölte Derzsi Ákos szenátor.

– Végül is a tradicionális család fogalma három együtt élő nemzedéket feltételez. A hagyományos család eltűnésének vesztesei a mindennap taposómalmában, úgy tűnik, a fiatalok és az idősek. De leginkább az idősek.

– Nagyon sok esetben a fiatalok is vesztesei lehetnek hétköznapjaink embertelen hajtásának. De hamarabb kiheverik. Az idősek viszont, akiknek az idejük korlátozott, valódi áldozattá válhatnak, ha nem figyelünk kellőképpen rájuk. Sajnos azt látni, hogy igazából már nem kellenek senkinek, a társadalom számára terhet jelentenek, és valahogy kihalófélben van az a fajta tisztelet és törődés, ami egyébként megilletné őket.

– Míg a gyerekeket, fiatalokat azért lefoglalja egy rendszer, az oktatási, az idősek szinte nyomtalanul szorulnak a társadalom szélére. Ha egy idős egyedül marad, az állam szinte semmit nem tud kezdeni vele.

– Nálunk nem tud mit kezdeni vele! Nagyon sok példa mutatja, hogy nyugatabbra eső, felelős szomszédaink igenis jól kezelik a helyzetet. Tudniillik az a fajta gondoskodás, amire az időseknek szükségük van, sokkal komolyabb állami támogatást igényel. Teljesen természetes, hogy egy társadalom befektessen a jövőbe, de az is, hogy karbantartsa a múltat.

– Néha olybá tűnik, a végrehajtó apparátus minden hónapban utal egy kis nyugdíjat, ami elég, amire elég, de többnyire semmire sem elég, aztán mossa kezeit, s egyéb dolgok után néz.

– Hogy mire elég ma egy nyugdíj, arról sokat beszélhetnénk, hisz nagyon sok mindentől függ. Az egyén anyagi helyzetétől, egészségi állapotától, lakhatási körülményeitől stb. Azt is elemezhetnénk, hogy egy ilyen – 1889-ben, Németországban, Bismarck által bevezetett és nálunk is alkalmazott – nyugdíjbiztosítási rendszer napjainkban életképes-e vagy sem. Egy biztos: jó ideig az ön által említett végrehajtó apparátus lesz felelős a megfelelő megoldások kivitelezéséért.

– Van-e adatunk arról, hogy hány nyugdíjas él Nagyváradon és Bihar megyében? Hány szorulna állandó gondozásra? Hány él teljesen magányosan úgy, hogy alig néz rá valaki?

– Ebben a megfogalmazásban nehéz, szinte lehetetlen a kérdésre válaszolni, mert nincsenek ilyen jellegű statisztikai adataink. Azt elmondhatom, hogy kb. 150.000 nyugdíjas él Bihar megyében, de egyértelmű, hogy az idős emberek száma ennél nagyobb. Ha figyelembe vesszük, hogy a 60 év feletti lakosok száma hozzávetőleg 136.000 és a férfiak életkora több mint 6 évvel rövidebb, mint a nőké, akkor következtethetünk arra, hogy elég sok ember él egyedül. Hogy hányan szorulnak állandó gondozásra, vagy kit hányszor látogatnak, az számunkra ez idáig rejtély. Dolgozunk már egy ilyen felmérés kérdőíveinek a szerkesztésén.

– Milyen szinten áll nálunk az idősgondozás?

– Az államháztartás által ráfordított anyagiak alapján a helyzet egyre kilátástalanabb. A lehetőségeket figyelembe véve sajnos sok helyen a szolgáltatások minősége is hagy kívánnivalót maga után. A gondozók szakmai felkészültsége nagyon sokat javult az utóbbi években, de a csábító külföldi ajánlatok elszippantják a hazai munkaerőt. Idősgondozásban nagyon sokat számít a szaktudás mellett az emberi minőség.

– Hány idősek ellátására szakosodott otthon van, s hányra lenne szükség Nagyváradon és környékén?

– Bihar megyében engedéllyel bíró és állami támogatást igénybe vevő otthont 19 szervezet működtet. A 29 idősek otthonában a férőhelyek száma 822. A házi gondozó rendszerek szolgáltatásaiban 221 személy részesülhet, és a szociális konyhák 414 főre állítanak elő ebédet. Ezek friss, februári adatok. Mindenhol várólista van. A rendszer súlyos alulméretezéséről világosan beszélnek a számok.

– Mire ad lehetőséget a jelenlegi törvényi szabályozás, hol kellene változtatni rajta?

– Jelenleg az állami támogatás növelése lenne a legfontosabb. Ha egy szervezet minden előírásnak megfelel, és ez nem kevés, egy otthonban gondozott idős személyre az állam 250 lej támogatást nyújt. A gondozás költsége, teljes ellátással, 2000 lej fölött van. Ha a szolgáltatást igénybe vevő személynek van 1000 lej nyugdíja, akkor a többit ki állja? Többször feltettem ezt a kérdést, hivatalosan, az egymást követő munkaügyi minisztereknek, de ez idáig nem kaptam kielégítő választ. Azt látom, hogy megoldások hiányában mindenki menekül a témától.

– A család ma elég kényes témának számít, az időskérdés viszont kényelmetlennek. Mit tehet az egyén, mit tehet egy mozgalom egy évtizedek óta megoldatlan ügyben?

– Sajnos egy teljesen természetes téma kényelmetlen lett, és mindenki szabadulna tőle, mint a szűk cipőtől. Az egyén valójában nem sokat tehet az adott helyzetben, hisz kevesen voltak felkészülve arra, hogy egy elöregedő társadalomban az öngondoskodás lesz jellemző. Így aztán kényszermegoldásokba kell beletörődni, hisz senki nem akar az utódok terhére lenni. Persze az emberek akkor hajlandók erre gondolni, amikor már nem tudják saját sorsukat rendezni. A mozgalomnak, a lehetőségei szerinti segítségnyújtáson kívül, az a feladata, hogy nyomást gyakoroljon a döntéshozó szervekre, ezekkel együtt megoldásokat keressen, és részt vegyen azok kivitelezésében. Látnunk kell, hogy egyre nagyobb mértékben fogunk szembesülni a demográfiai idősödésből fakadó gondokkal. (kávé)